Pejabat DJPL


Nama Ir. ARIF TOHA TJAHJAGAMA, DEA.
Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196703201992031003
Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Nama Ir. SUBAGIYO, MT
Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197011101997031001
Jabatan Direktur Kepelabuhanan

Nama H. AHMAD WAHID, S.T., M.T. M.Mar.E.
Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196507251993081001
Jabatan Direktur Perkapalan Dan Kepelautan

Nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, M.M.
Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196609141997031002
Jabatan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai

Nama Ir. HENGKI ANGKASAWAN
Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196701081993031001
Jabatan Direktur Kenavigasian

Nama Dr. Capt. MUGEN S. SARTOTO, M.Sc.
Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197311212002121001
Jabatan Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Laut